Frys og Utmelding

Ved Frys og Utmelding


Utmelding:

Oppsigelsestiden er en -1 - måned regnet fra den 1. i månedskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 mnd., må oppsigelsen skje før, eller innen utløpet av 11. måned. Oppsigelsen skal skje skriftlig, og helst på standard utmeldingsskjema av hensyn til dokumenterbarhet. Utmelding pr mail er ikke ønskelig. Utmeldingskjema fås på senteret i åpen resepsjonstid. Innen 14 dager skal medlemmet få informasjon om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom denne informasjonen ikke mottas inne 14 dager må medlemmet selv ta kontakt med senteret.

 

Frys:

En kontrakt kan fryses på følgende grunnlag:

  • Sykdom/ skade, som er dokumentert ved legeattest, og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap, som medfører at man ikke kan trene.
  • Utstasjonering i jobb eller studier.

Spenst Sande
Revåveien 37
3070 Sande
Tlf. 454 99 445
E-post sande@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern