Avslutte medlemskap


Oppsigelse av medlemskap gjøres fortrinnsvis på eget skjema i senterets betjente åpningstider der både du og senteret skal beholde en kopi av skjemaet. Dette er viktig av hensyn til dokumentasjon i etterkant av oppsigelsen.

Oppsigelsestid
Medlemsavtalen avsluttes med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Ved registrert oppsigelse i oktober, opphører medlemskapet fullstendig den 30. november. Hvis du har inngått en medlemsavtale med bindingstid avsluttes ikke medlemsavtalen før bindingstiden utløper.


Spenst Sande
Revåveien 37
3070 Sande
Tlf. 454 99 445
E-post sande@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern