Kiropraktor er autorisert helsepersonell med henvisning- og sykemeldingsrett.

Joakim Hemper er daglig leder på senteret, men også kiropraktor. 

Han er utdannet ved AECC University College, Bournemouth, England. Han fullførte sin mastergrad sommeren 2018 etter 5 år med universitetsutdanning og klinisk praksis. Han mottok "Rehabilitation Award - Final Year" da han graduerte. Ett besøk innebærer anamnese (sykehistorie), undersøkelse, vurdering og evt. behandling og/eller videre henvisning til rett instans.

Joakim har i tillegg til vanlig kiropraktorutdanning tatt videreutdanning innenfor blant annet:

  • FIFA Diplom innen fotball medisin
  • Tør-nål terapi
  • Sport- og kinesiotape
  • Instrument assistert bløtvevs behandling (IASTM)
  • Svimmelhet og hodepine 
  • Pediatri
  • PgCert MSK Ultrasound (diagnostisk ultralyd på muskel og skjelett - første av tre år)

Han har også erfaring med spedbarn etter å ha jobbet i en tverrfaglig ammeklinikk. I tillegg har han jobbet som rehabiliterings veileder og med triagering (diagnose og tiltak rundt muskel og skjelett plager) ved et sykehus i England, alt i regi av sitt tidligere utdanningssted. 

Per nå er han under videreutdanning med master innenfor ultralyd diagnostikk på bevegelsesapparatet.

Utdrag fra hans egen side:

"Hovedmålsettingen med et besøk hos Kiropraktor Joakim Hempel er utredning, oppfølgning, behandling, forebygging og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Her utføres det undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege. Kiropraktor er primærkontakt med henvisningrett til legespesialist, fysioterapeut og bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR, CT og ultralyd. Med behandlingen er målet å redusere smerte, fremme helse, øke livskvalitet og funksjon. Det er et stort fokus på en tverrfaglig tilnærming og det jobbes tett med annet helsepersonell for å oppnå best mulig resultater. Hovedobjektet er å se pasienten som en helhet, hvor tilrettelegging av tiltak og behandling blir individuelt tilpasset."

Book time her